Privacybeleid

terug naar de startpagina

1. Een overzicht van gegevensbescherming

Algemeen

Hieronder vindt u een eenvoudig overzicht van wat er met uw persoonlijke gegevens gebeurt wanneer u onze website bezoekt. Persoonlijke informatie zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk geïdentificeerd kunt worden. Gedetailleerde informatie over het onderwerp gegevensbescherming vindt u in ons privacybeleid hieronder.

Gegevensverzameling op onze website

Wie is verantwoordelijk voor de gegevensverzameling op deze website?

De op deze website verzamelde gegevens worden verwerkt door de websitebeheerder. De contactgegevens van de exploitant vindt u in de vereiste juridische kennisgeving van de website.

Hoe verzamelen wij uw gegevens?

Sommige gegevens worden verzameld wanneer u deze aan ons verstrekt. Dit kunnen bijvoorbeeld gegevens zijn die u invult op een contactformulier.

Andere gegevens worden automatisch verzameld door onze IT-systemen wanneer u de website bezoekt. Deze gegevens zijn voornamelijk technische gegevens, zoals de browser en het besturingssysteem dat u gebruikt of wanneer u de pagina bezoekt. Deze gegevens worden automatisch verzameld zodra u onze website bezoekt.

Waar gebruiken wij uw gegevens voor?

Een deel van de gegevens wordt verzameld om de goede werking van de website te garanderen. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om te analyseren hoe bezoekers de site gebruiken.

Welke rechten heeft u met betrekking tot uw gegevens?

U heeft altijd het recht om kosteloos informatie op te vragen over uw opgeslagen gegevens, de herkomst ervan, de ontvangers ervan en het doel van de verzameling ervan. U heeft ook het recht om te verzoeken dat deze wordt gecorrigeerd, geblokkeerd of verwijderd. Als u nog vragen heeft over de kwestie van privacy en gegevensbescherming, kunt u op elk gewenst moment contact met ons opnemen via het adres dat in de juridische kennisgeving wordt vermeld. Uiteraard kunt u ook een klacht indienen bij de bevoegde toezichthouders.

2. Algemene informatie en verplichte informatie

Gegevensbescherming

De exploitanten van deze website nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften voor gegevensbescherming en dit privacybeleid.

Als u deze website gebruikt, worden er verschillende persoonlijke gegevens verzameld. Persoonlijke informatie zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk geïdentificeerd kunt worden. In dit privacybeleid wordt uitgelegd welke gegevens wij verzamelen en waarvoor wij deze gebruiken. Ook wordt uitgelegd hoe en met welk doel dit gebeurt.

Houd er rekening mee dat gegevens die via internet worden verzonden (bijvoorbeeld via e-mailcommunicatie) onderhevig kunnen zijn aan beveiligingsinbreuken. Volledige bescherming van uw gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

Kennisgeving betreffende de partij die verantwoordelijk is voor deze website

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking op deze website is:

Dahdah Digitaal
Plantage 99
3551 DH Utrecht
Nederland

Telefoon: +31618911842
E-mail: [email protected]

De verantwoordelijke partij is de natuurlijke of rechtspersoon die alleen of samen met anderen beslist over de doeleinden en middelen voor de verwerking van persoonsgegevens (namen, e-mailadressen, enz.).

Intrekking van uw toestemming voor de verwerking van uw gegevens

Veel gegevensverwerkingen zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt uw toestemming op elk moment met toekomstige werking intrekken. Een informele e-mail waarin dit verzoek wordt gedaan, is voldoende. De gegevens die worden verwerkt voordat wij uw verzoek ontvangen, kunnen nog steeds rechtsgeldig worden verwerkt.

Recht om klachten in te dienen bij regelgevende instanties

Als er sprake is van een inbreuk op de wetgeving inzake gegevensbescherming, kan de betrokkene een klacht indienen bij de bevoegde regelgevende instanties. De bevoegde regelgevende instantie voor zaken die verband houden met de wetgeving inzake gegevensbescherming is de functionaris voor gegevensbescherming van de Duitse deelstaat waar ons bedrijf zijn hoofdkantoor heeft. Een lijst van functionarissen voor gegevensbescherming en hun contactgegevens vindt u op de volgende link: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anthemen_Links/anschrift_links-node.html.

Recht op gegevensportabiliteit

U heeft het recht om gegevens die wij verwerken op basis van uw toestemming of ter uitvoering van een overeenkomst, automatisch aan uzelf of aan een derde partij te laten leveren in een standaard, machinaal leesbaar formaat. Als u de directe overdracht van gegevens aan een andere verantwoordelijke partij wenst, gebeurt dit alleen voor zover dit technisch haalbaar is.

SSL- of TLS-codering

Deze site maakt gebruik van SSL- of TLS-codering om veiligheidsredenen en ter bescherming van de overdracht van vertrouwelijke inhoud, zoals de vragen die u naar ons als site-exploitant stuurt. Een gecodeerde verbinding herkent u aan de adresregel van uw browser als deze verandert van ‘http://’ in ‘https://’ en het slotje in de adresbalk van uw browser wordt weergegeven.

Als SSL- of TLS-codering is geactiveerd, kunnen de gegevens die u aan ons doorgeeft, niet door derden worden gelezen.

Informatie, blokkeren, verwijderen

Zoals toegestaan ​​door de wet, heeft u het recht om op elk moment kosteloos informatie te ontvangen over al uw persoonlijke gegevens die zijn opgeslagen terwijl wij

zowel de herkomst, de ontvanger als het doel waarvoor de gegevens zijn verwerkt. Daarnaast heeft u het recht om deze gegevens te laten corrigeren, blokkeren of verwijderen. Als u nog vragen heeft over het onderwerp persoonlijke gegevens, kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via het adres dat in onze juridische kennisgeving staat vermeld.

Verzet tegen promotionele e-mails

Wij verbieden hierbij uitdrukkelijk het gebruik van contactgegevens die zijn gepubliceerd in de context van de wettelijke kennisgevingsvereisten van de website met betrekking tot het verzenden van promotie- en informatiemateriaal waar niet uitdrukkelijk om is gevraagd. De websitebeheerder behoudt zich het recht voor om specifieke juridische stappen te ondernemen als ongevraagd reclamemateriaal, zoals e-mailspam, wordt ontvangen.

3. Gegevensverzameling op onze website

Serverlogbestanden

De websiteprovider verzamelt en bewaart automatisch informatie die uw browser automatisch naar ons verzendt in “serverlogbestanden”. Dit zijn:

  • Browsertype en browserversie
  • Besturingssysteem gebruikt
  • Verwijzende URL
  • Hostnaam van de toegang verkrijgende computer
  • Tijdstip van het serververzoek
  • IP adres

Deze gegevens worden niet gecombineerd met gegevens uit andere bronnen.

De basis voor de gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, onder f) AVG, dat de verwerking van gegevens toestaat om een ​​contract uit te voeren of voor maatregelen die daaraan voorafgaan.terug naar de startpagina